مرغ
قارچ؛ گوشت چرخ کرده20 درصد تخفیف
خمیر آمریکایی. فیله گوساله گریل شده . گوشت رست بیف .ژامبون گوشت و مرغ . قارچ . فلفل دلمه ای زیتون سیاه. پنیر . کنجد
خمیر آمریکایی . گوشت رست بیف گوساله . قارچ . فلفل دلمه . زیتون سیاه . پنیر
خمیر آمریکایی. فیله گوساله گریل شده . گوشت رست بیف .ژامبون گوشت و مرغ . قارچ . فلفل دلمه ای زیتون سیاه. پنیر . کنجد
مجموع : ریال
تخفیف : ریال
قیمت کل : ریال